Väster 3:14

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Väster 3:14
Vaster 314.png
Väster 3:14
Information
AdressSvanevägen 3
Byggnadsårmellan 1907 och 1911
Byggherretrol. lantbr. Per Johansson
Foto stadsarkitektkont. 1966.

Spritputsad gulmålad villa med slätputsade, vitmålade hörnmarkeringar, fönsteromfattningar och band under takfoten. Planen är T-formad och längan i väster är något högre med ett dekorativt spjälverk av bräder i gavelspetsarna. Den fristående gaveln på "stapeln i T:et" är valmad. I vinkeln mot gatan en veranda, tidigare med stora småspröjsade fönster. Tegelklätt sadeltak med utskjutande takfot och profilerade bjälkändar. Grönmålade fönster med lösa innanfönster, större i gavelspetsarna. Huset moderniserades 1954 och vid en ombyggnad 1989 efter ritningar av Yngve Lundqvist förändrades verandan och den invändiga trappan ersattes med ett trapphus på gårdssidan.

I västra tomtgränsen en ursprunglig ekonomibyggnad med fasad i enlighet med villan. Den innehöll bl a tvättstuga men byggdes 1954 om till garage.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda