Väster 3:1

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Trädgårdsmästarbostaden. Foto stadsarkitektkontoret 1971.

Carlsro

Holmbergska parken motsvarar den östra halvan av lotten nr 2 i Papegojelyckan, medan den andra halvan utgörs av kv Domherren 2 på andra sidan Fasanvägen. Lotten låg enligt 1704 års karta i det nordöstra hörnet av Papegojelyckan. Senare kom även stadens lertäkter öster därom att räknas till Papegojelyckan.

Det var 1876-77 som Carl Holmberg och husägaren Ivar Blomberg i två omgångar köpte knappt hälften av arrendatorerna Christer och Bengt Perssons mark i Papegojelyckan. Marken var då obebyggd och omgiven av en stengärdsgård. Knappt ett halvår senare köpte Holmberg ut Blomberg. Fabrikör Carl Holmberg var en av stadens förmögnaste män, grundare av Carl Holmbergs Mekaniska Verkstad och Armaturfabriken Carl Holmberg.

Enligt en karta 1879 hade Holmberg då uppfört en länga ungefär mitt på tomten. Huset som låg ca 700 meter från Holmbergs bostad vid Bantorget användes som sommarställe och gick under namnet "lantegendomen Carlsro". På ett foto över idrottsplatsen kan Carlsro skymtas i bakgrunden. Enligt Holmbergs bouppteckning 1891 fanns på bottenvåningen en glasveranda, stora och lilla gästrummet, mormors rum och kandidatens rum samt kök och en pigkammare. På övervåningen låg sängkammaren och gavelrummet. Jämfört med stadsvåningen gör inventarierna ett tämligen spartanskt intryck. Till trädgården hörde gräsklippare, trädgårdsmöbler och prydnadssnäckor. Säkrare uppgifter om huset saknas dock. Bakom huset låg enligt en karta 1880 en länga, troligen identisk med det tämligen enkla trähus som senare användes som trädgårdsmästarbostad. Längan fanns kvar till 1971 och hade mot väster ett antal gjutjärnsfönster, säkert tillverkade på den Holmbergska fabriken. På en karta 1909 finns åter endast ett hus på tomten, och Carlsro måste då vara rivet, om det inte är så att det var "trälängan" som var Carlsro.

Öster om huset, in mot staden låg prydnadsträdgården vars förvildade växter nu utgör Holmbergska parken, och ännu finns en konstgjord gravhög med stenpartistenar kvar. Ett par järnkanoner som lär komma från trädgården ligger vid Hemvärnsgården på Getingevägen. Väster om huset bredde nyttoodlingarna ut sig. Från en senare tid berättas det om hästhagar och äppelodlingar, och ännu står det äppelträd väster om Fasanvägen. Änkan Sofie Holmberg hade också utökat markinnehavet västerut med lotterna nr 4 (köpt 1898) och 12 B (köpt 1901), nu motsvarande kv Domherren 1.

Tiden gick dock ifrån de stadsnära sommarställena, och från 1917 tas Carlsro upp under trädgårdsmästerier i stadens adresskalendrar. Väster om huset låg enligt en karta 1929 tre växthuslängor med en total längd av bortåt 50 meter. Grunden till ett 1931 omnämnt växthus öster om huset ligger ännu kvar i parken. När Fasanvägen lades ut 1930 klövs egendomen mitt itu och staden fick betala ersättning för fruktträd, buskar och ett växthus.

Tomten köptes 1962 av HSB och 1967 bebyggdes marken väster om Fasanvägen. Området öster om vägen avsattes i en plan till en utvidgning av idrottsplatsen. Planen förverkligades aldrig och 1971 fick stadsträdgårdsmästaren försvara områdets förvildade tillstånd mot kritik från HSB som tyckte att det var skräpigt. Senare är det just förvildningen som har uppskattats och 1983 beslutades det att området skulle planläggas som naturpark.

Idag är det andra aspekter än de kulturhistoriska som gör området värdefullt.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda