Värpinge 18:4

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Värpinge 18:4
Varpinge 184.png
Värpinge 18:4.
Information
AdressVärpinge bygata 3b
ByggnadsårIngen uppgift
ByggherreIngen uppgift
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingByggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö

Den blott 5,2 meter breda längan är uppförd i bränt tegel på sockel av gråsten.

Vitmålade fasader, mot väster en tidigare omålad tegelfasad, medan de övriga är putsade. Sadeltak med röda eternitplattor och utskjutande takfot. Gavelspetsar med svartlaserad locklistpanel, nedåt avslutad med horisontell bräda som skyddar murkrönet. Rödmålade fönster med tre lufter i bredd. Huset innehåller 2 r o k, samt ett senare inrett vindsrum.

Huset motsvaras på ett ungefär av arbetstorpet nr 34 på 1822 års karta. Material och rumsindelning antyder dock att det snarare är från 1800-talets senare del. I statarbostadsundersökningen 1935 angavs det vara ca 50 år. Kommunen förvärvade tomten av Trollebergs säteri 1950 för att åstadkomma en rationellare tomtindelning i området.

Utmed Trollebergsvägen låg till 1930 byns nya fattighus (nr 26 enligt 1909 års karta). På kommunalstämman 1887 hade Värpingeborna beslutat uppföra ett nytt och rymligare fattighus som ersättning för det äldre som låg i anslutning till skolan. Greve Trolle-Wachtmeister upplät en tomt på bygatan och åtog sig att svara för materialkostnaderna, medan socknen fick stå för arbetskostnaderna. Huset i gult tegel stod klart 1888. Efter inkorporeringen med Lund användes det som vanligt hyreshus. Huset revs vid omläggningen av vägkorset 1930.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda