Värpinge 18:3

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Värpinge 18:3
Varpinge 183 och 186.png
Värpinge 18:3 och 18:6.
Information
AdressVärpinge bygata 1
Byggnadsår1974
ByggherreKjell Norrström
ArkitektKlas Anshelm
Kulturhistorisk värderingÖvrig byggnad
Det 1972 rivna huset på Värpinge 18:3, foto Folklivsarkivet ca 1965.

Slätputsad, vitmålad länga med blåmålade fönster- och dörrsnickerier. Sadeltak med svart plåt och utskjutande, inklädd takfot. Gavelspetsar i svartlaserad lockpanel. Det blott 5,5 meter breda huset tycks ha samma form och placering som det hus som fram till 1974 låg på platsen.

Enligt 1822 års karta låg det en lång länga på snedden något längre ut mot vägkorset. Den bestod förmodligen av två arbetstorp, varav det västra faller inom den nu aktuella tomten. Enligt ett arrendekontrakt 1861 var det gamla huset då så bristfälligt att det ej kunde vidmakthållas. Istället uppförde drängen Peter Andersson ett nytt hus på tomten. I villkoren ingick det att han i det nya huset skulle upplåta en bostad åt skräddaren Jöns Andersson och dennes hustru, som tidigare hade innehaft arrendet på tomten, i bägge deras livstid. Det nya huset innehöll två lägenheter och var uppfört i lersten. I bö1jan av 1900-talet murades stora delar av ytterfasaderna om i tegel och ca 1910 slogs de bägge lägenheterna samman. Tomten friköptes 1930 av änkan Kerstin Henriksson.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda