Värpinge 18:27

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Värpinge 18:27
Varpinge 1827.png
Värpinge 18:27.
Information
AdressGamlegårdsvägen 6
Byggnadsår1991-92/1994
ByggherreBygg snick J-E Larsson, 1994 Bengt Göran Håkansson
ArkitektLars Wesén, 1994 Bosse Svensson
Kulturhistorisk värderingÖvrig byggnad

Villa med grå, påsprutad puts och vitmålade fönsteromfattningar. Sadeltak med svarta betongpannor. Utskjutande takfot klädd med svartlaserade brädor. Huset har en komplicerad tillkomsthistoria. 1990 beviljades bygglov för ett större förråd med utseende av ett enfamiljshus. När byggnadsarbetena påbörjades 1991 var dock avsikten att uppföra ett tvåfamiljshus, för vilket lov erhölls något senare. Då bygget inte uppfyllde byggnadsnämndens tekniska krav avbröts det dock. Huset stod halvfärdigt till 1994 då fastigheten styckades av från tomten i norr. Efter revidering av ritningarna byggdes så huset klart, nu i form av en enfamiljsbostad.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda