Värpinge 18:2

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Värpinge 18:2
Varpinge 182.png
Värpinge 18:2. Foto Ingvar Nilsson, stadsbyggnadskonto. 1982.
Information
AdressVärpinge bygata 3
ByggnadsårIngen uppgift
ByggherreIngen uppgift
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingByggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö

Vitmålad putsad länga uppförd i bränt och obränt tegel. Gavelspetsar i locklistpanel, nedåt avslutade av en horisontell bräda som skyddar murkrönet. Pappklätt sadeltak med utskjutande takfot och synliga bjälkändar. Äldre, oregelbunden fönstersättning med rödmålade sexrutade tvåluftsfönster.

Den östra delen av huset motsvaras på 1822 års karta av det norra arbetstorpet på nr 16. Enligt en sen uppgift skall huset vara uppfört ca 1835. Som framgår av 1909 års karta förlängdes huset senare västerut med ytterligare en liten lägenhet. Tomten friköptes 1930 av snickaren Nils Persson Ekdahl som i början av 1900-talet hade sin verkstad i det östra gavelrummet. Förmodligen 1935 förhöjdes väggarna något och halmtaket byttes mot papp. Entrén till den östra lägenheten markeras nu enbart av några trappstenar centralt på nordsidan, medan den nuvarande entrén från söder var ingången till den västra lägenheten. De bägge köken och en del ekonomiutrymmen i anslutning till dem har slagits samman, men i övrigt är den ursprungliga planlösningen tämligen intakt. Delar av vinden inreddes 1984.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda