Värpinge 17:27

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Värpinge 17:27
Varpinge 1727 karta.png
Karta
Information
AdressVärpinge skolbacke / Värpinge 931
Byggnadsår1904
ByggherreArrendator Per Christensson
ArkitektTrol Axel Larsson
Kulturhistorisk värderingÖvrig byggnad
Värpinge 17:27.
Gården nybyggd. Privat foto.
Ekonomihus.
Boningshuset.

Gården fick vid skiftena ligga kvar i byn, men skall senare ha flyttats ut på markerna till en plats strax norr om skolan. Efter en brand 1903 uppfördes de nuvarande byggnaderna längre ut på markerna.

Det friliggande boningshuset är uppfört i rött maskinslaget tegel. Sadeltak med rött tegel och utskjutande takfot med profilerade bjälkändar, tidigare troligen papptäckt. Nyare, vitmålade fönster med murade fönsterbänkar. Mot trädgården i söder en eternitklädd veranda på tegelfot, och mot gårdsplanen två entréer.

Norr om boningshuset ligger ekonomibyggnaderna i U-form, där sidolängorna sticker ut något på baksidan. Tak av korrugerad eternit. Stallet i mitten i rött maskinslaget tegel har stickbågiga gjutjärnsfönster med fönsterbänkar i samma material. Loglängan i väster i rödmålad locklistpanel, nedtill med liggande panel på förvandring, nu bitvis förenklad. I norra gavelspetsen har panelen en sågtandad avslutning nedåt. Östlängan har i mitten en logdel i rödmålad panel, medan gavelpartierna är utförda i rött maskinslaget tegel, åt norr med locklistpanel i gavelspetsen. Norddelen utgjorde svinhus och syddelen, nu inredd till bostad, hönshus, huggebod och drängkammare.

Markerna brukas av samma släkt sedan seklets början, nu med hjälp av inhyrda maskiner. Byggnaderna har skilts från markerna och friköptes 1992.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda