Värpinge 16:3 - 16:10

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Karta.
Boningshuset på f d Värpinge 10, nu 16:4. Trädgårdsfasaden 1892. Reprofoton i Folklivsarkivet
Boningshuset på f d Värpinge 10, nu 16:4. Gårdsplanen c a 1910. Reprofoton i Folklivsarkivet

Området består av en mera höglänt del i väster och en lägre del i öster. På 1700 års karta ligger det på den höglänta delen två sammanbyggda fyrlängade gårdar med nr 10 i norr och nr 12 i söder. Den östra delen, nu omfattande tre tomter, ingick i byns gemensamma gatumark och var obebyggd. Vid enskiftet 1813 hade nr 12 redan påbörjat utflyttningen från byplatsen, och dess gamla tomtplats i byn införlivades istället med nr 11:s marker. Nr 10 ligger däremot, såsom den enda av byns gårdar, kvar på sin ursprungliga plats.

En bit in på 1700-talet började delar av den gemensamma bygatan att upplåtas som tomtmark för byns obesuttna, och enligt 1822 års karta fanns inom det här aktuella området tre små arbetstorp: nr 19 och de sammanbyggda 35/36. Därmed bildade husen två i stort sett parallella öst-västliga längor. Torpen nr 19 och 35 motsvaras idag åtminstone till sitt läge av husen på 16:10 och 16:8. Torpet nr 36 tycks ha rivits redan på 1840-talet och ersatts av ett nytt friliggande hus med samma riktning som de övriga. Detta i sin tur ersattes 1942 av huset på 16:9. Torpen låg på ofri grund och innehavarna var dagsverksskyldiga under Trolleberg.

Någon gång efter 1822, men förmodligen under 1800-talets första hälft, uppfördes inom området ytterligare två torp. Dessa byggdes dock på mark som tillhörde nr 10 respektive 11 och utgjorde dagsverken till dessa. Även lägena för dessa torp markeras idag av äldre byggnader, nu på nr 16:6 och 16:7.

Fastigheter

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda