Värpinge 16:13 - 16:17

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Karta.

Området består av en låglänt del i öster och en högre belägen del i väster. Den låglänta delen ingick förr i den gemensamma "gatumarken", och där lät Trollebergs säteri 1871 uppföra den ännu karstående statarlängan. Uppe på backkrönet låg enligt 1700 års karta två sammanbyggda, fyrlängade gårdar, nr 5 och 4. I samband med skiftet 1822 flyttades dessa ut på markerna och området överfördes istället till gården nr 11. På nr 1l:s marker, precis i gränsen mot bygatan, uppfördes under 1800-talet ett par små, ännu kvarstående torp.

I en styckningsplan för Värpinge 1929 lades området ut till kvartersmark med nya gator i norr, väster och söder. Av dessa har Trolles backe förverkligats, och utmed denna styckades två tomter av 1950. De redan bebyggda tomterna har också friköpts, men i övriga delar har styckningsplanen för kvarteret inte förverkligats.

Fastigheter

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda