Värpinge 16:10

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Värpinge 16:10
Varpinge 1610.png
Värpinge 16:10.
Information
AdressÖnnerupsvägen 1

Tomten ingick förr i "bygatan", men friköptes 1930 av snickaren Anders Almkvist. Där ligger en öst-västlig länga, förmodligen identisk med arbetstorpet nr 19 på 1822 års karta. Den är uppförd i råsten med ett yttre skal av bränt tegel. I början av 1900-talet var teglet synligt, men har senare, förmodligen vid en modernisering 1942, fått en vitmålad puts. Sadeltak med korrugerad eternit och utskjutande takfot med synliga bjälkändar. Ännu 1945 var det pappklätt. Nyare, brunmålade 2- och 3-luftsfönster med tre rutor i varje luft. Huset hade tidigare en ekonomidel i väster med redskapsrum och tvättstuga med bakugn, i mitten farstu och kök och i väster två rum. 1942 togs flera av mellanväggarna bort. Huset försågs 1972 med en vinkelbyggnad mot norr efter ritningar av Lars Wesén. 1981 tillkom ett större garage i vitmålad lättbetong.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda