Värpinge 13:15

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Värpinge 13:15
Varpinge 1315.png
Karta.
Information
AdressÖnnerupsvägen 71
ByggnadsårBoningshus 1903, stall 1890
ByggherreArrendator Mårten Nilsson
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad / Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö
Värpinge 13:15.
Ekonomibyggnader.
Vy.
Boningshuset.

När protokollet för det första enskiftet 1813 skrevs hade åbon på nr 12 redan påbörjat utflyttningen. Enligt ett syneprotokoll 1867 bestod bebyggelsen av en fyrlängad gård, liggande på samma plats som den nuvarande. Boningshuset var nytt och byggt i tegel, medan de övriga längorna var uppförda i korsvirke.

Boningshuset är uppfört i rött maskinslaget tegel. Sadeltak med rött tegel, tidigare troligen papptäckt, med utskjutande takfot och profilerade bjälkändar. Merparten av de ursprungliga, vitmålade 4-luftsfönsterna med lösa innanfönster, är bevarade. Murade fönsterbänkar. Mot gårdsplanen fanns tidigare en liten frontespis, nu ersatt av en större takkupa.

Längs östsidan av gårdsplanen ligger en loge i rödmålad locklistpanel med fot av liggande panel på förvandring. I norra gavelspetsen har panelen en sågtandad avslutning nedåt. Gaveln ut mot fälten är nu klädd med röd aluminiumpanel. Taket är mot gårdsplanen klätt med cementplattor och på andra sidan med korrugerad eternit. Längs västkanten ligger en putsad, vitkalkad stallänga med överdel i rödmålad lockpanel. Norrgaveln, helt i tegel, har överst en hissbom och därunder tre nivåer magasinsluckor. Svartmålade gjutjärnsfönster, i norrdelen något större.

Väster om stallet ligger en låg vitkalkad länga, till större delen uppförd i tegel. Åt norr dock ett mindre parti i korsvirke, och på den fasaden markeras vindsbjälklaget av utskjutande bjälkändar som vilar i murkrönet. Gavelspets av brädor klädd med rödmålad papp. Vid östgaveln en inkörsport och vid andra gaveln en enkel bräddörr flankerad av två mindre fönster. Rödmålade 6-rutsfönster, delvis äldre. Byggnaden, som förmodligen är uppförd som undantagsbostad, har en ålderdomlig prägel och bör i sina äldre delar vara från tidigt 1800-tal. Den saknas dock i 1867 års syneprotokoll, rimligen för att den var arrendatorns enskilda egendom.

Öster om gårdsplanen, lite grann för sig själv, ligger en arbetarbostad i brunrött, handslaget tegel. Sadeltak med rött tegel och trappad gesims. Enligt järnsiffror på gaveln är den uppförd 1947.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda