Uttern

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök

Kvarteret ligger utmed den gamla sträckningen av Sjöbovägen som fortfarande finns kvar. Största delen av kvarteret består av om- och tillbyggda sommarstugor, en av de tre stugorna som fortfarande finns kvar inom området finns bevarad. Byggnaderna är uppförda i ett till ett och ett halvt plan med och utan källarvåning och garage. De har en blandad arkitektonisk utformning och olika material, och är som nämns i inledningen inte enhetliga mer än i fråga om två hus. Det finns även bebyggelse från 1900-talets första hälft åt väster. Miljön utefter vägen har växt fram och utvecklats successivt under de expansionsperioder som tydligt går att urskilja i byn.

Fastigheter

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda