Utsädet

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Utsädet
Kvarteret ligger i utkanten av det område som tillhörde Spoletorpsegendomen, och egendomens norra gräns gick snett igenom tomten nr 5. En stadsplan fastställdes 1880 för området öster om järnvägen. I den planen följde kvarterets nordgräns Spoletorpsegendomens gamla. Kvarteret köptes 1899 av N P Lennartsson. Sedan tidigare ägde han kvarteret Brädgården vid Clemenstorget, där han hade anlagt en trävaruaffär och såg. Efter en ansökan från honom delades 1902 kvarteret Utsädet i tre tomter. Hörntomten i sydöst såldes med detsamma och där uppfördes den enda byggnad i kvarteret som är byggd som bostadshus. Tomten i sydväst såldes till en konkurrent, handlare P J Hagander. Själv behöll Lennartsson den stora tomten i norr. När han 1903 rev timmerlagret i kv Brädgården för att där istället uppföra bostadshus, byggde han nya magasinbyggnader i kv Utsädet. Bebyggelsen koncentrerades till den södra delen av tomten för att möjliggöra en expansion norrut. Lennartsson tvingades dock att sälja tomten 1914 och 1916 köptes den av Svenska Lantmännens Utsädes AB som på den norra delen uppförde ett större spannmålsmagasin. I samband med att magasinet byggdes till 1918 utökades tomten norrut så att kvarteret fick sin nuvarande form. Lantmännen delade tomten 1942 och sålde den södra delen med den äldre bebyggelsen.

Fastigheter

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda