Upplägg & Innehåll Stångby

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök

Rapporten inleds med en översiktlig historisk beskrivning av Stångby stationssamhälles utveckling. Här beskrivs även kortfattat de tre närliggande byarna, Vallkärratorn, Vallkärra och Stångby kyrkby, vars historiska utveckling är tätt sammankopplad med stationssamhällets uppkomst. I avsnittet som behandlar bebyggelse beskrivs historisk utveckling, karaktärsdrag, och hustyper. Därefter följer en beskrivning av omgivande kulturlandskap, landskapselement och karaktärsdrag. Kapitlet avslutas med en beskrivning av betydelsefulla trädgårdar och planteringar. I det sista kapitlet beskrivs de byggnader som bedömts inneha kulturhistoriska värden med förslag på kulturhistorisk värdering baserad på bevaringsprogrammets klassificeringssystem.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda