Ugnen

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Ugnen
Kvarteret ligger på mark som förr ingick i S:t Peters Klosters Säteri. Säteriets mark överfördes 1909 till ett fastighetsbolag som året därpå började stycka av byggnadstomter. På uppdrag av Lunds stad hade majoren A Nilsson 1908 påbörjat arbetet med en stadsplan för bl a S:t Peters Kloster. Med förslaget som grund upprättade lantmätare J Gordh 1912 en tomtindelningskarta för området. I öster gränsade kvarteret till Marknadsgatan som efter Bjärredsjärnvägens nedläggning ersattes av Byggmästaregatan i ett något östligare läge, med åtföljande utvidgning av kvarteret.

Tomterna längs Stadsbudsgatan såldes 1916 och bebyggdes med villor i rött maskinslaget tegel. Två av dem ritades av stadsarkitekten A B Jakobsson, som även ritat ett par samtidigt uppförda villor i det södra grannkvarteret.

Tomterna längs Bokbindaregatan köptes 1936 av byggmästare Harry Karlsson i två omgångar. Då hade han redan påbörjat sitt första byggnadsprojekt i kv Blästern söder därom, och han såg till att hela Bokbindaregatans östsida fick en sammanhållen utformning med höghuset i kv Ugnen som slutpunkt.

Harry Karlsson var en engagerad byggherre som inte endast intresserade sig för områdets gestaltning. I reklambroschyren "Västerport och St. Peder, Funkisstaden på väster i Lund" lät han arkitekt Mogens Mogensen beskriva tanken bakom de nya husen. Bjälklagen gjordes i betong för att få god ljudisolering. Taken skulle vara i det närmaste plana för att inte skymma solen. Köksinredningen koncentrerades. Bredden på ett modernt kök skulle vara högst 2,20 meter för att spara husmoderns steg och ge utrymme åt en matplats. Alla lägenheter skulle ha minst en balkong. Fönsterna delades in i en lätt öppningsbar ventilationsdel och en bredare utsiktsdel. Byggnadsnämndens ordförande, Aron Borelius, ansåg att "ur den arkitektoniska kvalitetens synpunkt ligger herr Karlssons byggnadsverksamhet för tillfället utan gensägelse i täten i Lund", dock träffades även Harry Karlsson av den "generella anmärkningen mot nutida spekulationsbygge" om för små lägenheter.

Bebyggelsen i kv Ugnen utgör en väsentlig del i Lunds förnämligaste funkismiljö. Ett par kraftig förvanskade hus har därför ändå markerats som miljömässigt värdefulla med den förhoppningen att de skall ges en något bättre anpassad fasadbehandling när den nuvarande plåtinklädnaden har tjänat ut.

Fastigheter

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda