Triangeln

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Triangeln
Kvarteret tillhörde förr Lilla Råby nr 9 och var utlagt till åker. Vid ett arvsskifte delades Lilla Råby 9, och marken öster om Arkivgatan tillföll veterinären Nedolf P Sjölin, som 1898 lät stycka upp den i byggnadstomter. Kvarteret bebyggdes snabbt och den äldre bebyggelsen har en enhetlig karaktär. Bebyggelsen uppfördes utom stadsplanelagt område och såväl äldre brandförsäkringsbrev som ritningar saknas. För datering av husen har i stället kartor och uppgifter om inteckningar utnyttjats.

Fastigheter

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda