Tornet

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök

I kvarteret låg bebyggelse kopplad till järnvägen. Inom fastigheten Tornet 1 låg tidigare Stora Hotellet och en mindre byggnad som fungerat som bostad, biograf, potatislager och för sömnadsverksamhet. All bebyggelse i kvarteret revs 1979 efter att järnvägen lagts ner för att bereda plats åt den dagligvaruhandelsbutik, ICA, som är på platsen idag. Norr om järnvägen fanns bebyggelse, bland annat en banvaktsstuga som revs tidigare.

Stora Hotellet hette från början Hotell Tornqvist och uppfördes 1882. Byggherre var Nils Månsson och en Överberg. Huset uppfördes till en början som ett enplanshus men byggdes på med ytterligare en våning innan 1912. Hotellet ska ha varit samlingspunkten för herrarna i byn och många som jobbade i byn intog sin lunch där. I källaren ska ha funnits ett läskedrycksbryggeri. Hotellet och banvaktstugorna står kvar fram tills mitten på 1970-talet och går att se på flygfoton från den tiden. ICA beviljades bygglov 1979 efter att de andra byggnaderna rivits.

Anekdot

Det fanns en biograf på nuvarande ICA’s parkering. Biografen låg vid det dåvarande hotellet. Norén hade även en frisörsalong där. Potatislagret låg på tomten innan det flyttade upp till Kv. Potatisen. Alltså först var det hotell/salong/bio/sömmerskor och sedan potatislager. Det låg även en banvaktsstuga på vänster sida om Dalbyvägen.

Fastigheter

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda