Tidigare undersökningar - Industrimiljö Lunds kommun

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Svårdaterad runsten som återfunnits i Brunnshög vid byggandet av Ericssons anläggning på platsen.

Delar av Lunds äldre industrimiljöer har tidigare undersökts och flera böcker beskriver Lunds industrier på ett utförligare sätt. K.G. Tappers avhandling ”Industriarkitektur vid södra stambanan i Lund 1856-1907” skildrar stadens äldre industrier. Ragnar Blomqvist har i ”Lunds historia”, beskrivit en del av stadens verksamheter. 1990 beskrev Erik Dahmén ”Lund i industrisverige”. ”Företagsamhetens Lund” är den senaste beskrivningen som på ett systematiskt sätt går igenom industrier och företag i Lund. Det finns även kulturmiljöinriktade inventeringar som berör miljöer i Lund, exempelvis de landsomfattande undersökningarna av sockerbruk och tegelbruk.

Kulturen har ett stort bild- och arkivmaterial som samlats in under lång tid. På Kulturen finns även en permanent utställning som skildrar industrialismen i Lund. Som ett led i arbetet med att dokumentera staden har en del industrimiljöer fotograferats. Exempelvis fotodokumenterades Carl Holmbergs mekaniska verkstad under 1950-talet och bildmaterialet finns på Kulturen. Även Armaturfabriken fotodokumenterades i samband med flytten av företagets verksamhet till Gunnesbo. Några industrier har själva skrivit sin historia och en tidig film ska finnas av AB C. O. Borgs Söners Fabriker. Den gjordes i samband med företagets 200-årsjubileum 1935. Kulturen genomförde även en fotodokumentation innan rivningen av fabriksbyggnaderna. Lunds mekaniska verkstad, som bl.a. tillverkade järnvägschassin i sin fabrik på Trollebergsvägen, har fotodokumenterats.

Ur kulturmiljösynpunkt är det befintliga kunskapsunderlaget gällande stadskärnan gott. Underlagen för ytterområdena är mindre goda, liksom underlagen för övriga kommundelar samt för de miljöer som byggts under efterkrigstiden. En kommuntäckande översikt av industrimiljöer med utgångspunkt i kulturmiljövärden har hittills saknats.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda