Thyren

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Thyren
Kvarter Thyren från Otto Lindblads väg.

Även om accenten saknas så är kvarteret uppkallat efter juridikprofessor Johan Thyren. Det är utlagt över delar av lotterna 6 och 7 i Galgevången, inköpta av staden 1930 respektive 1937. Ett stadsplaneförslag som utvisade hur de bägge lotterna, samt ytterligare mark längre österut, skulle kunna styckas upp till egnahemstomter principgodkändes av stadsfullmäktige 1934. Efter ytterligare bearbetning av planen tillkom de bägge långsmala kvarteren Otto Lindblad och Thyren på ömse sidor om Otto Lindblads väg.

Kvarteret bebyggdes från norr och under slutet av 30-talet uppfördes tre funkisvillor. Bebyggandet av de övriga tomterna kom att dröja och hör i huvudsak 50-talet till. Trots detta har bebyggelsen en väl sammanhållen karaktär och samspelar fint med funkisbebyggelsen i kv Otto Lindblad. Till områdets karaktär bidrar den lite sneda placering på tomterna som flertalet av husen har. Genomgående är det en tvåplansbebyggelse med plana eller flacka tak. Flera av husen har karaktären av längor där man har arbetat med volymerna på gaveln mot gatan. Flera av såväl de äldre som yngre byggnaderna är av god kvalité.

Fastigheter

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda