Thomander 5

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Thomander 5
Thomander 5.png
Thomander 5
Information
NamnMissionskapellet
AdressBiskopsgatan 10
Byggnadsår1905 omb. 1958
ByggherreO. Bengtsson
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad

Huset uppfördes 1905 av O. Bengtsson åt Lutherska Missionsföreningen. Gatufasaden är i rött, glatt maskintegel med ett band av grönglaserat tegel. Kyrkokaraktären understryks av de stora, spetsbågiga, gotikinspirerade, småspröjsade fönsterna. Vid en ombyggnad 195S tillkom bl.a. flera rum i källaren. Ingångsporten i öster försågs då också med moderna glasade dörrar och frontespiserna över ingångarna, som var krönta med små utkragade torn, togs bort. 1 väster finns en ursprunglig, gulmålad paneldörr bevarad.

Missionsföreningen bildades 1884 som en utbrytning ur Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. Ändamålet angavs vara att "medelst bekännelsetrogna lekmannapredikanter verka för Guds rikes utbredande i staden Lund och närmast kringliggande orter."

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda