Thomander 27

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Thomander 27
Thomander 27.png
Thomander 27
Information
NamnTomegapsgården
AdressTomegapsgatan 13 och 15
Byggnadsår1950
ByggherreAkademiska Föreningen
ArkitektHans Westman
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad
Månssonska gården. Foto Ragnar Blomkvist 1950. Kulturens arkiv.

Tvåvånings studentbostadshus med inredd vind. Huset består av två delar med olika fasadutformning för att påminna om den gamla tomtindelningen. Den östra delen, Tomegapsgatan 15 har en indragen gråputsad bottenvåning. Övervåningen har fält av rött tegel inramade av gråputsade band. Takkuporna är fyrkantiga utom en trekantig över entrén i mitten. Fasaden på Tomegapsgatan 13 är klädd med små vita Ivöplattor inom ett rutnät av svarta plattor. Fem stycken trekantiga takkupor. Bägge byggnadsdelarna har vita tvåluftade fönster och tak av gult tegel.

På nr 13 låg tidigare den Månssonska gården — ett envånings gathus från 1833 och fem gårdshus. Den omfattande debatten innan huset revs 1950 ledde fram till utarbetandet av det första bevaringsprogrammet för Lund 1952.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: Kulturhistoriskt värdefull byggnad

Studentbostadshus i två våningar med inredd vind. Fasaden har delats upp i två utföranden för att spegla äldre tomtindelning. Den västra delen är utförd i IFÖ-mosaik i korsvirkesmönster, både sockel och fasader. Fönstren är sentida, pivothängda enluftsfönster och utförda i omålad aluminium. En trappa klädd med gråsvart klinker och räcke i svartmålat stål. Den ursprungliga entrédörren är utformad som en glasad rostfri dörr. Sadeltaket är belagt med grå plåt i bandtäckning. Fem spetsiga takkupor reser sig i takfoten.

Den östra delen är utförd med sockel klädd med skivor av mörkgrå natursten, bottenvåningens fasad av puts som målats ljust grå. Den övre våningen, som kragar ut något, har fasader klädda med rött tegel i blockförband mellan putsade band. Trappan utförd i natursten med svartmålat räcke av stål. Entrédörren förefaller vara sekundär men omsorgsfullt utformad med äldre trycke återanvänt från ursprunglig dörr. Fönstren är sentida, pivothängda enluftsfönster och utförda i omålad aluminium. Stora takkupor fyller i det närmaste hela takfallet som är lagt med grå plåt.

Tidstypisk och karakteristisk för Westmans verk. Rivningen av huset på platsen som föregick byggandet av de nuvarande husen ledde fram till utarbetande av det första bevaringsprogrammet för Lund 1952.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda