Thomander 16

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Thomander 16
Thomander 16.png
Thomander 16
Information
AdressTomegapsgatan 19
ByggnadsårGathus 1855-56 omb. 1925, östra längan omb. 1860
ByggherreKorgmakare Carl Steneberg
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad
Innergård

Envåningshus med slätputsad grå gatufasad på hög sockel. Sadeltaket är täckt med gammalt, gult tegel och försågs 1925 med en bred takkupa. Gatufasaden har nya brunmålade sexrutade fönster, medan de gamla grönmålade sexrutade fönsterna finns kvar på gårdssidan. Tredelad brun port med solfjäderformat överljusfönster. Från portgången med ursprungliga, fältindelade väggmålningar i svart och brunt, kommer man in i två förstugor på varsin sida om porten. På bottenvåningen finns två lägenheter med den ursprungliga planlösningen bevarad. Köken ligger i två små envånings utbyggnader på gården, som ursprungligen var försedda med järnplåttak.

Längs den västra tomtgränsen ligger två envåningshus. De har blivit något moderniserade och bl. a. försetts med en modern ytterdörr och tak av korrugerad plåt. Det södra huset är uppfört av tegel och råsten och inrymde ursprungligen ett färgeri. Det norra uppfördes i korsvirke som brygghus. De bägge byggnaderna som även har inrymt bostäder för "gesäller och lärepåga", hade ursprungligen tegeltak.

Längs den östra tomtgränsen ligger ett oputsat tvåvåningshus uppfört av tegel och råsten. Sadeltaket är klätt med tegel. Huset var ursprungligen bara en våning högt men blev 1860 påbyggt med ytterligare en våning. Bottenvåningen inrymde från 1860-talet O.E. Olssons målerifirma. Övervåningen innehöll fram till 1876, då det ändrades om till studentrum, ett korgmakeri.

Som studentkasern kallades gården för Medina. Namnet är givet som pendang till studentkasernen Mecka som låg på andra sidan gatan.

Den främre delen av gårdsplanen är kullerstensatt med gångstråk av kalkstensplattor. Den bakre delen upptas av en trädgård med gräsmattor och fruktträd.

Fastigheten utgör ett gårdskomplex skapat av en person ett tillfälle och har samtliga gårdsbyggnader i behåll. Genom den stora mängden av välbevarade detaljer är gården av mycket stort kulturhistoriskt värde.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda