Thomander 11

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Thomander 11
Thomander 11.png
Thomander 11
Information
AdressBiskopsgatan 22
Byggnadsår1875, gårdshus 1966
Byggherre1875 Murgesäll S. Ekelund
Arkitekt1966 C.A. Acking
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad
Gårdshus

Gathuset i en våning uppfördes 1875 av tegel med en envåningslänga längs den västra tomtgränsen där bl.a. köket var inrymt.

Huset fick sitt nuvarande utseende 1966 då den tidigare klassicerande putsfasaden knackades ned och teglet istället slammades och fönsterna försågs med putsade omfattningar. Samtidigt förlades entrén, bestående av en nytillverkad brunbetsad parfyllningsdörr, i en tillbyggnad öster om huset och ett antal gårdsbyggnader uppfördes.

Sadeltaket är täckt med rött enkupigt tegel. Fönsterna är svagt välvda och har nya, sexrutade bågar.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: Kulturhistoriskt värdefull byggnad

Gårdshusen tillkom i samband med en ombyggnad av gatuhuset. De fyller upp en stor del av tomten men har brutits ned i olika höjder och takvinklar vilket ger de ett mindre dominerande utseende. Fasaderna består utåt av ljust slammat tegel men inåt gården av ljust grå puts. Taken är flacka belagda med svart papp och sarger beslagna med grå plåt. En garageport i brunträpanel och fönster i två lufter åt gatan.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda