Thomander 10

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Thomander 10
Thomander 10.png
Thomander 10
Information
AdressBiskopsgatan 20, Tomegapsgatan 19
Byggnadsår1873
ByggherreMurargesäll A.S. Collin
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad

Envåningshus i rött tegel med sadeltak klätt med rött tegel. Sexrutade, gröna fönster och en grön parfyllningsdörr med överljusfönster.

Huset innehöll ursprungligen två lägenheter. Samtidigt med gathuset uppfördes på gården ett numera rivet halvhus i tegel med skiffertak. Huset byggdes 1952 om till barndaghem.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda