Teologen

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Teologen
Kvarteret är beläget inom den del av Galgevången som förr tillhörde jordegendomen Olshög. Vid sekelskiftet hade ägaren till Olshög börjat stycka av en del tomter på den närmast staden belägna delen av marken. I ett stadsplaneförslag från 1917 planlades kvarteren väster om Studentgatan, men där skisserades även en fortsatt utbyggnad österut. I nästa stadsplaneförslag, från 1923-24, lades också ett antal kvarter ut öster om Studentgatan, och däribland kvarteret Teologen.

Samtliga tomter i kvarteret såldes 1924, men förutom de två hörntomterna uppe vid Tunavägen köptes hela kvarteret av professorn C G Bergman. Frånsett att han 1933 lät uppföra ett provisoriskt växthus på tomt nr 5, bebyggde han aldrig sina tomter, utan sålde av dem under en tioårsperiod. Detta har medfört att bebyggelsen i kvarteret är tämligen blandad och till detta har ett par senare avstyckningar vid Docentgatan bidragit. Uppe vid Tunavägen ligger det dock tre 1 ½-plans villor som tillsammans med bebyggelsen i grannkvarteret bildar en enhetlig rad utmed Tunavägen.

Fastigheter

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda