Tegnér 6

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Tegnér 6
Tegner 6.png
Tegnér 6
Information
AdressHjortgatan 1, Stora Algatan 5
Byggnadsår1877 och 1883
ByggherreTimmergesäll N. Larsson
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad

Hörnhus i två våningar, byggt av gult tegel med våningslist och takgesims. Avfasat hörnparti och sadeltak klätt med skiffer. Huset är byggt i två etapper. Själva hörnhuset med den del som ligger utmed Stora Algatan och sju fönsteraxlar längs med Hjortgatan, är byggt 1877. 1883 gjordes en tillbyggnad i samma stil och av samma tegel. Ett halvhus i två våningar av samma tegel uppfördes samtidigt som vinkelbyggnad till gathuset, invid norra tomtgränsen. Taket är här täckt med röd falsplåt. De sexdelade fönsterna är i den äldre delen brunmålade och i tillbyggnaden blå.

Mot Stora Algatan finns en tredelad, brunmålad ramport med pilastrar och mönster i fyllningarna. Den är stickvälvd och har tredelat överljus. Entrén till lägenheterna går genom porten eller från gården och i det avfasade hörnet finns en källarnedgång till en butikslokal i den höga källarvåningen. Tillbyggnaden har entré mot gatan med en blå par fyllningsdörr med överljus med sekundär blyspröjsad glasruta. Gården är belagd med kullersten och har gångar av stor, huggen sten.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda