Tegnér 4

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Tegnér 4
Tegner 4 adelgatan 8.png
Adelgatan 8
Information
AdressAdelgatan 8, Lilla Tomegatan 2, Hjortgatan 9
Byggnadsår1864. De båda husen vid Hjortgatan omb. 1966
ByggherreMurarmästare P.C. Sörensen
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad
Hörnet Lilla Tomegatan / Hjortgatan

Tomten är belägen i kvarterets nordvästra ända och omges på tre sidor av gator; Adelgatan, Lilla Tomegatan och Hjortgatan. Det ursprungliga bostadshuset vid Adelgatan är en envåningsbyggnad i gult tegel med inredd vind och sadeltak klätt med enkupigt, gult tegel. Mot gården finns en frontespis och mot gatan tre takkupor. Entrén mot gatan har en blåmålad parfyllningsdörr med dagerrutor och sexrutade fönster med nygjorda, blåmålade snickerier. När huset byggdes inreddes bottenvåningen med två lägenheter och på vinden fanns fyra kamrar.

De två övriga husen på tomten var ursprungligen uthus. Det som ligger utmed Hjortgatan tjänstgjorde som materialbod, sandbod och avträde. Det är byggt i samma gula tegel som bostadshuset och har sadeltak med gult tegel. I fasaden mot Hjortgatan finns nu en nygjord blåmålad, tvärpanelad port med överljus.

Invid södra tomtgränsen, med gaveln mot Hjortgatan, byggdes av samma material som de övriga husen ett halvhus med pulpettak. Det innehöll vagnsport, vedbod, en kammare och ett boningsrum.

1966 renoverades de båda uthusen och idag används alla tre som kontorslokaler.[nutidsuppdateras]

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda