Tegnér 3

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Tegnér 3
Tegner 3 adelgatan 6.png
Adelgatan 6
Information
AdressAdelgatan 6, Hjortgatan 7
ByggnadsårGathusen 1880, gårdsflygel 1902
Byggherre1880 Fil. kand. H. Kabner
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad
Hjortgatan 7

Tomten går rakt genom kvarteret och 1880 ersattes ett envånings bostadshus i korsvirke vid Adelgatan och en stallbyggnad på gården med bostadshus i två våningar både vid Adelgatan och vid Hjortgatan.

Huset vid Adelgatan är byggt i rött handslaget tegel och har ett mansardtak tillbyggt 1909, numera klätt med eternit. Gatufasaden har en kraftigt markerad, profilerad sockel i cementputs och mittpartiet framhäves genom en attika med krenlerad avslutning i puts. Fasaden är indelad horisontalt av profilerade tak- och gördelgesimser, vertikalt av lisener och pilastrar i cementputs. Den i fasadens sida placerade entrén har en trestegs stentrappa och en ledstång av enkelt rundjärn fastsatt i väggen. Parfyllningsdörren har ljust brun, ådrad målning, dagerrutor och överljus. Huset mot Hjortgatan är också byggt i handslaget, rött tegel och har sadeltak med eternit. Sockeln är murad i tegel och fasaden har enkla våningslister och tak gesims. En brun parfyllningsdörr med dagerrutor och överljus utgör entré till våningarna och en genomgående portgång till gården har en brun port med nygjord panel och överljus. Huset inreddes ursprungligen med två tvårumslägenheter på bottenvåningen och på ovanvåningen en tvårums- och en trerumslägenhet. Två vindsrum med fönsterkupor mot gatan hör också till den ursprungliga inredningen.

1902 byggdes ännu ett bostadshus i två våningar på tomten. Det placerades längs med den norra tomtgränsen i vinkel mellan de båda äldre husen, och förband dessa med varandra. Det nya huset har fasad i röd maskinslagen tegel och ett runt trapptorn mitt på fasaden.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda