Tegnér 2

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Tegnér 2
Tegner 2.png
Tegnér 2
Information
NamnÖstgöta Nation
AdressAdelgatan 4, Hjortgatan 5
ByggnadsårHuset vid Adelgatan 1958, huset vid Hjortgatan 1854 omb. 1959
Byggherre1854 L. Malmström, 1958 Östgöta nation
Arkitekt1959 LBF Lund
Kulturhistorisk värderingByggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö / Kulturhistoriskt värdefull byggnad
Östgöta nation
Östgöta nation
Korsvirkeshuset efter renoveringen
Korsvirkeshuset vid Hjortgatan före renoveringen. Foto Ragnar Blomkvist 1958. Kulturens arkiv.

Tvåvåningshus i tegel med gul, slammad fasad och sadeltak klätt med enkupigt gult tegel. När huset byggdes 1958 som studentbostadshus åt Östgöta nation, revs två äldre hus på platsen. Det var två tvåvåningshus byggda 1854 respektive 1863. Det nya huset anpassades medvetet i storlek och utformning efter de gamla. Fönsteröppningarnas proportioner är desamma medan själva fönstren har fått en annorlunda indelning. Fasaden på det nya huset avslutas med en takgesims med samma utseende som på de rivna husen och takfallet mot Adelgatan kläddes med det gamla teglet. I gatuentréns släta, grå stenportal finns ordet "OSTROLOCUS", inhugget och ovanför denna en figurrelief utförd av Birgitta Stenberg-Hultén.

Vid Hjortgatan ligger ett litet korsvirkeshus i en våning med sadeltak. Timran är av ek och facken är murade av bränt tegel. Det byggdes 1854 som uthus till det södra av de rivna husen vid Adelgatan och rymde ursprungligen vagnsport, brygghus, vedbod och avträden. 1959 genomgick huset en grundlig renovering och inreddes med bostäder. Fönster och dörrar byttes ut och de träskjul som fanns vid husets båda gavlar togs bort. Även gården gjordes om. Ett halvhus i trä och korsvirke med avträden och vedbod vid norra tomtgränsen revs också i samband med nybygget och på gårdsplanen anlades en gräsmatta.

1967 uppfördes en nybyggnad som band samman husen vid Adelgatan och Hjortgatan. Byggnaden har en våning och ligger intill södra tomtgränsen, och dess norrfasad mot trädgården består helt av glas.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö

Studentnation med bostäder och gemensamhetslokaler uppfört i källare och två våningar åt Adelgatan och tre våningar åt gårdssidan. Inför bygget revs två äldre hus och viss anpassning av det nya gjordes, bland annat lades takfallet åt Adelgatan med det gamla takteglet, fönstren fick samma proportioner men annan utformning, takfotsgesimsen efterliknar den gamla. Sockeln är klädd med svarta skifferplattor, åt gatan består fasaderna av övermålad puts och åt gården gulaktig puts med fält av spritputs och vertikala band. Fönstren åt gatan är sentida pivothängda vitmålade träfönster. Östgöta och Kalmar är två exempel på anpassning till omgivningar på ett helt annat sätt än de nästan samtida Malmö och Lunds nationer.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda