Taljan

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök

Kvarteren Taljan och Kranen utgör ett kombinerat bostads- och småindustriområde längs med Truckvägen, och är från början planerat som kombinerat område. Mot öster skiljer ett parkområde kvarteren från intilliggande villakvarter. Verksamhets- eller småindustribyggnaderna är placerade närmast Truckvägen och bostadshuset längre in på fastigheten. Kvarteren är bebyggda sedan 1970/80-talen. Innan dess bestod området av åkermark och avgränsades i söder av järnvägen.

Fastigheter

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda