Tackan

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök

I kvarteret Tackan är villorna individuellt utformade och inte gruppbyggda, men även här är de uppförda i ett sammanhang och uppvisar vissa gemensamma karaktärsdrag. Kvarteret består av villor i tegel eller mexisten i 1 och 1 ½ plan med vidbyggda garage och taktäckning av enkupiga betongpannor. Generellt är byggnadernas långsidor placerade mot gatan. I kvarteret finns flera välbevarade, tidstypiska, trädgårdar med vintergröna häckar och buskar. Fasad- och taktäckningsmaterial, sadeltak med en låg takfot och garage med platta tak är gemensamma karaktärsdrag för kvarteret.

Fastigheter

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda