Töebacken 7

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Töebacken 7
OVTBIM5.JPG
Töebacken 7
Information
NamnUrspr produktionshall för Harry Karlssons byggnadsindustri AB.
FaktaRitad 1956, arkitekt Lennart Sandin. Här tillverkades Lunnavillan. Byggnaden avkortad i östra delen.
OmrådeÖresundsvägens företagsområde
MotivRepresentant för byggnadsindustrin. Koppling till en av de mest namnkunniga byggmästarna i Lund, Harry Karlsson, även verksam nationellt. Välbevarat uttryck trots reducering, tidstypisk arkitektur.
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad / Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö

Här väcker en äldre produktionslokal, idag med sekundär användning som lagerlokal åt JM, vårt intresse. Bygglovsritningarna är daterade 1956 och signerade Lennart Sandin, arkitekt först anställd hos Hans Westman, senare vid Byggnadsfirman Harry Karlsson & Co AB i Lund. Karakteristiskt för byggnaden är de gula tegelfasaderna, fönsterband uppe vid takfoten samt det flacka sadeltaket. I nordvästra hörnet finns en utanpåliggande skorsten i gult tegel.

När man ansöker om bygglov 1962 för att inreda lunch- och tvättavdelningen i en del av byggnaden, är beställaren HK Byggnadsindustri AB. Här tillverkades under en period Lunnavillan, ett monteringsfärdigt enfamiljshus. En verksamhet som sysselsatte 85 man med en årlig produktion på 250 hus. Lunnavillan var en patenterad uppfinning som gjordes i två delar, målsättningen var att den skulle vara helt monteringsfärdig på verkstad. Därifrån transporterades den på en för ändamålet specialbyggd trailer (se bild) till den husgrund där den skulle installeras. Bl.a. uppfördes Lunnavillan på Oskarshem i Lund. Byggnadsindustrihistoriskt intressant med tanke på kopplingen till den mest kände byggmästaren i Lund, Harry Karlsson, som var verksam även på många andra ställen i Sverige. Hans företag hade centralt beläget kontor vid Bredgatan 13, en kontorsbyggnad ritad av Helge Zimdal 1958-59. Sedan företaget sålts 1967 kom det så småningom att slås samman med John Mattssons Byggnads AB (JM). Byggnadsindustrins etablering i kvarteret Töebacken lever kvar genom JM, som byggt två kontor här med 20 års mellanrum, 1978 respektive 1998. Det senare fungerar som regionkontor för JM Region Syd.

Den aktuella byggnaden har idag kvar mycket av sitt ursprungliga utseende, även om den blivit förkortad genom rivning av ca 1/3 från öster. Östra gaveln redovisar numera tydligt den gjutna betongstommen, som en sektionsritning.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda