Svolder 31

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Svolder 31
Svolder 31.png
Svolder 31
Information
AdressNorra Promenaden 5
ByggnadsårHusen är uppförda mellan 1896 och 1907
ByggherreSmedmästare Carl Löfgren?
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingByggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö
Gårdshus
Fönster
Detalj

Husen är uppförda mellan 1896 och 1907, eventuellt i samband med ett ägarbyte 1902 då byggmästare S Nilsson sålde tomten till smedmästare Carl Löfgren.

Fasader i rött maskinslaget tegel och sadeltak med röd plåt. Utskjutande takfötter med profilerade bjälkändar. Vid moderniseringar omkring 1980 sattes bl a moderna brunlaserade fönster in.

På gathuset i två våningar är på alla sidor murverket något tjockare i sockel, hörnlisener och ett parti under takfoten så att fasaden "ramas in". Murade fönsterbänkar och åt N Promenaden fönsteröppningar med formtegel. På taket däröver två små kupor, från 1928, med profilerad gesims.

Gårdshuset har även det murade fönsterbänkar och på bägge långsidorna breda frontespiser. Till de bägge trapphusen leder två äldre entrédörrar med spröjsad överdel och numera inklädd nederdel.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda