Svolder 30

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Svolder 30
Svolder 30.png
Svolder 30
Information
AdressNorra Promenaden 7
ByggnadsårHuset är uppfört mellan 1896 och 1907, troligen 1899
ByggherreTroligen byggmästare S Nilsson.
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad
Fönster

Huset är uppfört mellan 1896 och 1907, troligen 1899 av byggmästare S Nilsson.

Fasader i rött maskinslaget tegel. Gatufasad med rika dekorationer i gult förbländetegel i form av fönsteromfattningar, band, dekorativa slutstenar och under gesimsen en mönstermurad fris. Mittrisaliten avslutas med en frontespis och på ömse sidor om risaliten smala 2-luftsfönster i grupper om tre. På övriga sidor murade fönsterbänkar. I gårdssidans mittrisalit med frontespis en entré med nyare vindfång av trä. De ursprungliga grönmålade fönsterna har bytts efter inventeringen. Moderna dörrar. Sadeltak med eternitplattor. Utskjutande takfot med en balkong med svart smidesräcke med årtalet 1928. Sadeltak med rött tegel. Trappad gesims. Ursprungliga, vita fönster. Huset har en lägenhet på bottenvåningen och en mindre på vinden. Profilerade bjälkändar. På gatusidan fanns tidigare en altan, med balkong på taket, i rik snickarglädje och även frontespisens gavelspets var utsirad. Traditionellt anlagd trädgård med låga buxbomshäckar.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda