Svolder 21

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Svolder 21
Svolder 21 o 22.png
Svolder 21
Information
AdressKävlingevägen 26
ByggnadsårGathus 1881 omb bl a 1949,
flygel 1881/1905/1958,
gårdshus 1885 omb 1905,
ateljé 1953
ByggherreTimmerman Erland Ekström,
1885 slaktare Julius Sundqvist,
1905-49 trädgårdsmäst. Joh. Persson,
1950-62 röntgenläkare Erik Hjortsjö,
1969 Klas Anshelm
Arkitekt1953 Hans Westman, 1969 Klas Anshelm
Kulturhistorisk värderingByggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö
Svolder 21-22 och 24. Foto troligen från 1920-talet/Kulturen.

Tomterna (Svolder 21 & Svolder 22) utgjorde fram till 1978 en fastighet. Gathuset har vitkalkade tegelfasader och sadeltak med rött tegel. Murad gesims och list över fönsterna. Huset innehöll från början två lägenheter om två r o k samt två rum på vinden. Senast 1906 byggdes det om till enfamiljsbostad. Tegelverandan på baksidan, tillkommen 1912, har fönster med småspröjsad överdel. Glasverandan mot gatan byggdes 1922 och hade då snickarglädje. Då huset moderniserades 1949 inreddes vinden och träverandan förenklades. Åt gatan byggdes 1950 en frontespis i trä och verandataket gjordes om till balkong. Huset har sedan moderniserats ytterligare och 1988 byggdes ett burspråk på östgaveln.

Samtidigt med gathuset uppfördes vid norra tomtgränsen ett halvhus innehållande bl a avträden och brygghus. Det förlängdes 1905 västerut med vedbodar och 1958 österut med ett bostadsrum. Det har nu vitkalkade tegelfasader och gult tegeltak.

Gårdshuset i öster byggdes 1885. Det hade tegeltäckt sadeltak och innehöll stall, slaktbod och loge. Det byggdes 1905 på med en mansardvåning och inreddes till bostäder. Lägenheterna moderniserades 1953 och invändiga förändringar har därefter skett i ett par omgångar. Huset har vitkalkade tegelfasader, murad gesims och list över fönsterna. Taket i röd plåt är omsorgsfullt utfört och har kupor med profilerade gavelfält. På baksidan byggdes 1969 till ett arbetsrum, med fasad i svart obehandlad asfaboard, för arkitekten Sigurd Lewerentz.

Söder om gårdshuset uppfördes en ateljé, med garage i bottenvåningen, i lättbetong. Västfasaden är klädd med smalt, rött tegel som har en hålkäl längs ovankanten. Den indelas i fält av gråvita marmorband. Över gången till trädgården sitter en balkong med dekorativt järnräcke och en balkongdörr med spetsig överdel som skär takfoten. Sadeltak med rött tegel. Vitputsad gårdsfasad med ett större ateljéfönster. I huset fanns Ateljé Rutan, se områdeshistoriken.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda