Svolder 2

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Svolder 2
Svolder 2.png
Svolder 2
Information
NamnGullebo
AdressKävlingevägen 38
Byggnadsår1886 omb 1955, gårdshus 1886
ByggherreSlaktare O Flink, 1955 AB Åkerlund & Rausing
ArkitektHenrik Sjöström, 1955 Axel Carlsson
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad
Grind
Gårdshus

Villa i rött maskinslaget tegel med inslag av formtegel i listverket. Huvudfasaden har på ömse sidor vinkelställda något framskjutande gavelpartier och däremellan en terrass. Murade lister över sockeln och längs fönsternas underkant. Över fönsterna murade bågar och däröver en murad, vitmålad list buren av tegelkonsoler. Utskjutande sadeltak, med profilerade bjälkändar, klätt med svensk skiffer. Ursprungligen var huset försett med snickarglädje i form av dekorationer på gavelpartierna, en liten gavel över huvudentrén och en träveranda på östsidan. Under takskägget fanns en mönstersågad list.

Huset ägdes 1911-26 av domkyrkoorganisten Preben Nodermann som i bostaden lät uppföra ett antal av sina operetter. Under åren 1939-55 ägdes huset av sjuksköterskan Berta Andersson som där inrättade ett privat sjukhem, varvid vissa invändiga omdisponeringar gjordes. Vid en ombyggnad 1955 togs snickarglädjen bort, en ny veranda byggdes på östsidan och takkuporna tillkom.

Vid södra tomtgränsen ligger ett uthus i rött maskinslaget tegel, som ursprungligen innehöll avträden och gödselstad. Skifferklätt sadeltak och under takfoten en mönstersågad list.

Muren mot gatan är från 1965, smidesgrindarna förmodligen från husets byggnadstid.

Samtidigt med de övriga byggnaderna uppfördes vid norra tomtgränsen ett numera rivet gårdshus med bl a slaktbod, rökstuga, saltbod, svinstior, gödselstad och brygghus. Där inrättades sedermera den tyska konservfabriken Nonpareil.

Om slaktare Flink har Albert Broomé berättat i sina Lundaminnen:

"I sin villa hade han tapetserat herrrummet med de då för tiden i olika mönster och färger utgivna enskilda bankernas sedlar. Då nergångens dagar kommo försökte han att med våta klutar åter lösgöra dessa vräkiga tapeter, vilket dock icke alldeles lyckades, varför förvaltaren i hans omsider inträffade konkurs kunde konstatera faktum."
Nybyggnadsritning
Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda