Svolder 12

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Svolder 12
Svolder 12.png
Svolder 12
Information
NamnMaryhill
AdressKävlingevägen 18
ByggnadsårGathus 1862 omb 1885, 1952
N-länga 1862,
Ö- och V-länga ca 1880
ByggherreMjölnare Nils Hansson,
1878-1922 slaktare N Jönsson,
1952 direktör Frans Möller
Arkitekt1952 Eiler Græbe
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad
Lusthus

Bebyggelsen består av fyra hus kring en kullerstensatt gårdsplan och utgjorde ursprungligen åbyggnaderna till kvarnen vid N Promenaden.

Slätputsat, vitmålat gathus med profilerade, gråmålade fönster- och dörromfattningar. Rikt profilerad gesims och därunder en list. Skiffertäckt sadeltak med utstickande takfot och profilerade bjälkändar. På takfoten en mönstersågad list och på gavelspetsarna utsågade parställda fåglar. När huset byggdes hade det tegeltak och takränna av trä. Det innehöll fem rum och kök med stenspis. Norra längan innehöll stall för tre hästar och fyra nötkreatur, vagnsport, loge och drängkammare, samt hade tegeltak.

Gården övertogs 1878 av slaktare Jönsson som ca 1880 lät uppföra en länga i öster för vedbodar och en i söder med boningsrum och vagnsport. De byggdes i tegel och hade papptak. Den gamla längan blev slakthus, stall, packhus och tvättstuga samt fick papptak. Gathuset försågs 1885 med en frontespis mot gatan. Takets skifferbeklädnad tillkom förmodligen samtidigt, medan trädekorationerna och fönsteromfattningarna troligen är något senare.

Husen har vid ett flertal tillfällen genomgått smärre ombyggnader. Den södra längan ändrades, troligen 1888, till bostäder, förbindelsen mellan den och gathuset tillkom på 1890-talet. Ett par garageportar togs upp i gavlarna på östra och norra längan 1947.

Vid ett ägarbyte 1952 fick gårdshusen tegeltak. Gathuset fick en frontespis mot gården och fönster och dörrar byttes mot nya av gammal typ. Takets trädekorationer som hade ruttnat kopierades.

Den östra längan har gulkalkade tegelfasader medan de andra är spritputsade, gulkalkade. Byggnaderna är kärleksfullt vårdade och har en mängd ursprungliga detaljer i behåll. Ett vitmålat lusthus i trä från ca 1900 har stora spröjsade fönster och mönstersågade dekorationer.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda