Svarvaren och Toppen

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Kvarteren Svarvaren och Toppen
Sydöstra delen av kvarteret Svarvaren. Foto Ragnar Blomqvist 1945. Kulturens arkiv.

Kvarteren ligger i stadskärnans sydöstra del och begränsas i norr och söder av Lilla och Stora Tvärgatorna, vilka löper samman kilformat i öster och ger Toppen dess spetsiga form. Ursprungligen utgjorde Svarvaren och Toppen ett sammanhängande kvarter, som delades i två när Bankgatan förenades med Östergatan 1934.

Denna del av staden var i äldre tid ganska glest bebyggd. Söder om Stora Tvärgatan utbredde sig på 1700-talet obebyggda lyckor. Vid Lilla Tvärgatan fanns däremot redan tidigt en småhusbebyggelse. 1784 hade kvarteret Svarvaren fyra bebyggda tomter vid Grynmalaregatan eller Södra Råttesträtet, som gatan då kallades. Dessutom låg en rad gårdar vid Lilla Tvärgatan. Tomterna vid Grynmalaregatan sträckte sig in mot kvarterets mitt, och gårdarna vid Lilla Tvärgatan sträckte sig tvärs över kvarteret ned till Stora Tvärgatan.

Flera av husen ägdes av hantverkare; en skomakare Cronholm, en svarvare Nils Pålsson och en skomakare med samma namn, samt en timmerman Lundgren.

Under 1800-talet förtätades bebyggelsen kraftigt. Tomterna splittrades i mindre delar, framför allt i Svarvaren. I kvarterets sydöstra hörn uppstod en grupp småhus på tomter som ibland inte var större än själva huskroppen. Mycket av bebyggelsen från denna period är numera riven, men en typisk husgrupp ligger ännu kvar vid Stora Tvärgatan. Även i kvarteret Toppen förtätades bebyggelsen. De genomgående tomterna delades, och en rad nya hus byggdes vid Stora Tvärgatan på 1860-80-talen.

Genombrottet för Bankgatan på 1930-talet innebar ett tvärt avbrott i den tidigare enhetliga miljön. På ömse sidor om gatan uppfördes fyravåningshus.

Fastigheter i kvarteren Svarvaren och Toppen

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda