Svartbröder 6

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Svartbröder 6
Svartbroder 6.png
Svartbröder 6
Information
AdressKrafts torg 10a och b
ByggnadsårGathus 10a, 1842 omb. 1867-68, gårdshus 1841 omb. 1980, gathus 10b, 1861 omb. 1912
Byggherre1841-42 S.C. Brink, 1861-68 J.B. Agardh, 1912-80 Frimurareföreningen EOS
Arkitekt1841 C.G. Brunius, 1867 Zwingman, 1932 A.B. Jakobsson
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad
Gårdshus

Tvåvåningshus i mörkrött tegel uppfört 1842 av domkyrkokamrer Sven Carl Brink efter ritningar av C.G. Brunius. Huset var ursprungligen inrett till två lägenheter med tre rum och kök på bottenvåningen samt en sjurumslägenhet med kök på andra våningen. Huset genomgick en större ombyggnad 1867—68 och gatufasaden fick då sitt nuvarande utseende med putsdekorationer i holländsk nyrenässansstil och en volutprydd frontespis efter ritningar av dansken C.F. Zwingman. Sadeltaket är klätt med tegel och de sexrutade fönsterna är brunmålade liksom pardörren med gjutjärnsgaller.

På synliga delar av den ursprungliga gårdsfasaden kan man dock fortfarande se Brunius tegelstil. Huset övertogs 1910 av frimurareföreningen EOS och 1912 inreddes efter ritningar av A.B. Jakobsson en större samlingssal på övervåningen och på gårdssidan byggdes bl. a. ett trapptorn till.

Gårdshuset i en våning uppfördes 1841 av tegel och inrymde ursprungligen bakstuga, brygghus, loge samt stall för fyra hästar och tre kor. Huset genomgick en större ombyggnad 1980.

Gathuset i tre våningar uppfördes i grågul tegel 1862 av botanikprofessorn J.G. Agardh som komplement till det befintliga gathuset. Gatufasaden indelas av fem lisener i tre stycken vertikala fält, Brunmålade, ursprungliga sexrutade fönster. Det valmade taket var ursprungligen skifferklätt. Tomten utgjordes 1783 av två skilda tomter varav bara den västra, ägd av "klåckaredrengen Holmberg", var bebyggd. 1840 hade tomterna slagits ihop och var då bebyggda med fyra boningshus och en loge, samtliga i ekkorsvirke och med tegeltak.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö

Gårdshuset har haft skiftande användningar, byggt som bak- o brygghus, loge och stall för fyra hästar och tre kor men ändrat till stall för hästambulans, ändrat 1917 till bilgarage. Innehållit mangelbod, strykrum och tvättstuga. Under 1960-talet fungerade huset som bilverkstad innan det byggdes om till Folkuniversitetet. Under början av 2000-talet funderade man på att riva huset för att ersätta det med ett större hus för flerfamiljsbostäder.

Huset är byggt i tegel med putsade fasader avfärgade i gult. Dörrarna är sentida i brunfärgad träpanel. Fönstren är sentida i en till tre lufter med dropplist av aluminium. Sadeltaket är lagt med trapetskorrugerad röd plåt. Takfallet åt norr innehåller två större kupor med välvd form och ett stort antal takfallsfönster. Stallet har ett stort värde som samtida med gatuhuset, tillsammans utgör de en värdefull miljö för att förstå levnadsomständigheterna för en av domkapitlets högre tjänstemän.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda