Svartbröder 20

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Svartbröder 20
Svartbroder 20.png
Svartbröder 20
Information
AdressStortorget 5
ByggnadsårGathus 1855/1875 omb. 1903, gårdshus 1903
Byggherre1855 Guldsmed J. Dahlgren, 1875 Värdshusidkare Fr. Krakau, 1903 Lunds Spritförsäljnings AB
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad
Gårdshus

Tvåvånings tegelhus med ljusgrå klassicerande putsfasad. Bottenvåningen har stora rundbågade fönster och dörröppningar mellan murade halvkolonner och på ett ställe två gjutjärnspelare. Slätputsad övervåning med vita perspektivfönster och profilerade fönsteromfattningar.

Huset är uppfört i två etapper. Den östra delen byggdes av guldsmeden J. Dahlgren 1855 och var då försedd med tegeltak och inredd till tio boningsrum och ett kök.

På tomten fanns det då redan två korsvirkeshus från 1800-talets början innehållande tre boningsrum, brygghus och stall för tolv hästar. Den västra delen byggdes till av värdshusidkaren Fr. Krakau. De gamla gårdshusen revs 1903 och en ny länga byggdes och inreddes för restaurangändamål, Samtidigt fick gathusen i stort sin nuvarande fasad. Dock är övervåningen rusticerad på de ursprungliga ritningarna. Under 1900-talets lopp har det skett ett antal ändringar i husets inre.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö

Äldre gårdslängor revs och ersattes med gårdshus 1903 för restaurangändamål. Gårdshuset är uppfört i tre våningar med senare putsad bottenvåning och övre våningarna med fasader i gult tegel. De grönmålade T-postfönstren kan vara ursprungliga. Trapphusfönstren med blyinfattade glas. Dörr sentida. Pulpettak lagt med grå plåt. Gården lagd med markbetong.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda