Styckebyggda småhus (1940-1950)

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök

Under perioden uppförs den karakteristiska bebyggelsen längs Pärlemorvägen (enklav 1). Den enhetliga småhusbebyggelsen i företrädelsevis gult tegel längs Pärlemorvägen lades ut från slutet av 1940-talet på mark tillhörande Stångby 5. Fram till 1947 låg hela stationssamhällets bebyggelse i Vallkärra kommun och det var först detta år som dåvarande Stångby kommun expanderande på mark tillhörande Stångby kyrkby. Bebyggelsen karaktäriseras av låga friliggande småhus, ofta med sidoförskjutna byggnadskroppar. Byggnaderna är placerade nära tomtgränsen mot gaturummet med trädgård förlagd i skyddat läge bakom bostaden. Garaget är sammanlänkat med bostadshuset och indraget från gatan med plats för uppfart. Ett flertal tomter inhägnas av ursprungliga staket som harmonierar med byggnadernas arkitektur.

Typiska karaktärsdrag

- Låga friliggande småhus.

- Sidoförskjutna byggnadskroppar i olika höjd.

- Fasad i gult tegel, ofta räfflat.

- Företrädesvis pivåhängda perspektivfönster.

- Dekorativa fasaddetaljer såsom tegelomfattningar runt fönster och entré.

- Sadeltak täckta med tegel eller betongpannor.

- Murad skorsten.

- Garage sammanlänkat med bostadhus och indraget från gatan.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda