Stuten

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök

Kvarteret Stuten (1-4) består av 1 ½- planshus med vidbyggda garage uppförda på 1970-talet. Byggnadskropparna är placerade med långsidan mot gatan. Fasaderna är murade i rött tegel i löpförband och med partier av liggande träpanel. Gavelrösten och garagen är klädda med svartmålad lockpanel. Sadeltaken är täckta med enkupiga svarta betongpannor och på takfallen finns skorstenar i plåt. Ospröjsade enluftsfönster är placerade i band med den liggande panelen emellan. Mot gatan finns både huvudentré och groventré, med låga trappor av betong. Dörrarna är utbytta i varierande stilar. Kvarteret med sammanhållen karaktär i form av byggnadsvolymer, fasad-/taktäckningsmaterial, fönster- och färgsättning.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda