Studenten 33

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Studenten 33 fd. Studenten 11
Studenten 11.png
Studenten 11. Foto Inger Andersson 1983.
Information
AdressLilla Algatan 9B
ByggnadsårGathus 1877 omb. 1941, 1982, gårdshus 1862 omb. 1973
Byggherre1877 Brödbagare Per Hansson

Gathuset i två våningar uppfördes 1877 och inrymde då tre lägenheter. Fasaden är i gul slätputs och har ett profilerat våningsband. Fönsterna är grönmålade och har två rutor. Den ursprungliga porten med överljusfönster är bevarad men har blivit överspikad med smala ribbor. Sadeltaket är skifferklätt. Fasaden hade tidigare en rik klassicistisk utformning med kvaderrustik på bottenvåningen och en slätputsad övervåning med profilerade fönsteromfattningar. Vid en ombyggnad 1941 fick fasaden sin nuvarande utformning samtidigt som ett par takkupor tillkom. Det gamla trapphuset som ledde upp från portgången ersattes vid en ombyggnad 1982 av en loftgång i metall på gårdssidan. Fyllningsdörrarna i portgången och på gårdssidan sattes in vid samma tillfälle.

Ett bageri har funnits i en numera riven flygelbyggnad längs tomtens östgräns.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö

Gårdshuset ska ha innehållet en kakelugnsverkstad men senare ombyggt till bostad. Fasaderna består av slammat tegel avfärgat i vitt. Den för det lilla huset kraftigt överdimensionerade takkupan tillkom vid en ombyggnad 1973. Sadeltaket är belagt med svart plåt i bandtäckning. Tvåluftsfönstren i blåmålat trä och dörren åt söder i blåmålat trä är sekundära. I östra gaveln finns en äldre pardörr med spröjsat glas i överdel, även den blåmålad.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda