Studenten 21

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Studenten 21
Studenten 21.png
Studenten 21
Information
AdressHjortgatan 14
ByggnadsårGathus 1868, gårdshus 1869
ByggherreN. Liljenberg
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad
Gårdshus
Avträde
Studentrum på vinden. Kulturens arkiv.

Tvåvåningshus med fasad i gult tegel med enkelt murat våningsband. Fasaden har tidigare varit målad. Sadeltaket är täckt med gult tegel. De sexrutade blå fönsterna är nya, medan den blå fyllningsporten med överljusfönster är gammal. Tidigare har det funnits en entrédörr mot gatan som ursprungligen satt bredvid porten tills den. 1886 flyttades till den andra ändan av fasaden innan den slutligen murades igen.

På den välbevarade gården med kullerstensbeläggning och gångstråk av kalkstenshällar finns ett putsat, envånings gårdshus med ett tegeltäckt sadeltak. Det var ursprungligen inrett till två boningsrum, brygghus, avträden, vedbodar och en vindskammare i vilken Frans G. Bengtsson påstås ha bott.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö

Gårdshuset ligger bakom ett gatuhus och en välbevarad stensatt gård. Sockeln är putsad och svart. Fasaderna är slätputsade och grå med en något utkragad takfotsgesims. Sadeltaket är belagt med enkupigt gult lertegel. I västra takfallet ett sentida takfallsfönster och i östra en mindre takkupa i svart plåt och ett sentida takfallsfönster. Skorstenen är putsad och vit. Den sentida blåmålade bräddörren finns i en mindre farstu av träpanel. Fönstren är i västra fasaden utformade som träfönster i enluft och trelufts med spröjs, blåmålade. I östra fasaden tvåluft med samma utformning. Öster om gårdshuset finns en mindre trädgård med ett litet avträde i ljuspanel under pulpettak.

På fastigheten ska tidigare ha funnits en smedja, så långt tillbaka som på 1600-talet. Frans G Bengtsson ska ha bott i en vindskammare under en period.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda