Studenten 13

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Studenten 13
Studenten 13.png
Studenten 13
Information
AdressLilla Algatan 5
ByggnadsårGathus 1855/1868 omb. 1967, flygel 1861 omb. 1967, gårdshus 1923
Byggherre1861/1868 Svarvare O. Landgren, 1923 Polis Sjöberg
Arkitekt1967 Karl Koistinen
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad

Tvåvånings gathus med brungul slätputs. Sadeltaket är klätt med gult tegel. Nya blåmålade sexrutade fönster med kupigt glas. Brädinklädd portgång med järngrindar.

Den mellersta delen av huset byggdes 1855 med tegel i bottenvåningen och korsvirke i andra våningen. Det inrymde då tre boningsrum och ett kök. Huset byggdes till i öster och väster 1868 i korsvirke av O. Landgren. Efter honom kom det att kallas för Landgrenska studentkasernen och i övervåningen av gathuset var fyra studentrum inredda. Tidigare fanns det en dörr mitt på gatufasaden. Dess nuvarande utseende härstammar från en ombyggnad 1967 då bl. a. ett antal originellt utformade takkupor tillkom.

Vid den västra tomtgränsen uppfördes 1861 en envånings halvhuslänga av tegel. Den inreddes till förstuga, kammare, två studentrum, brygghus och packhus. Vid en ombyggnad 1967 fick det en fasadutformning i enlighet med gathuset. Längst in på tomten uppfördes 1923 ett tvåvånings bostadshus i rött maskinslaget tegel med tak av asfaltpapp.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö

Gårdshuset byggdes 1923 i två våningar med fasader av rött maskinslaget tegel, brandgaveln åt öster är av gult tegel. Fönstren är utformade som spröjsade rödmålade tvåluftsfönster. Vinden är inredd och sadeltaket är belagt med svart papp i slättäckning. Taket innehåller tre skorstenar med sentida svart plåtning.

Gård ej tillgänglig.[bör kontrolleras]

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda