Studenten 12

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Studenten 12
Studenten 12.png
Studenten 12
Information
AdressLilla Algatan 7
ByggnadsårGathus 1834, gårdshus 1841 (ev tidigare), 1880
ByggherreIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad
Gårdssidan
Gårdshus

Envåningshus med putsad gatufasad färgad ljust ockragul. Svarta fönster- och dörrsnickerier. Dörren är överspikad med svart masonit och i den västra ändan finns en brädport. Sadeltaket är klätt med grå, rombiska eternitplattor men var ursprungligen tegelklätt. Huset är uppfört av korsvirke och inrymde ursprungligen förstuga, fyra rum och ett kök. På gården finns två envånings korsvirkesbyggnader från 1800-talet.

Längan i öster från 1880 är välbevarad med gamla dörrar och beslag, medan gårdshuset i norr till stora delar är ombyggt i sen tid.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: Kulturhistoriskt värdefull byggnad

En väl sammanhållen miljö med gatuhus från 1834, stensatt gård med fd köksbrygghus och ett gårdshus från 1841 men troligen med äldre delar, mellan gårdshus och gatuhus en ett halvhus i korsvirke med avträde från 1880. Trädgård i tomtens norra del med lusthus. Gatuhuset har inrymt hökeri i den östra delen fram till 1950-talet. Gatuhuset och halvhuset är sedan tidigare rödmarkerat. Gårdshuset är uppfört i korsvirke och med råtegelväggar, fasaderna är putsade och avfärgade i gult. Ytterväggen mot gården i söder är delvis förnyad. Fönster och dörrar är förnyade men fönstren är spröjsade tvåluftsfönster i trä. Sadeltaket är omlagt under 1990-talet med asbestfri cementfiberplatta. En takkupa har placerats i södra takfallet. Interiört är en äldre rumsindelning till stora delar bevarad. Här finns delar av en äldre spis och skorstensstock i husets västra gavel. En mellanvägg i huset beskrivs som f d östgavel, vilket sammantaget antyder att huset kortats i väster och förlängts i öster för att passa den nya tomtindelningen från 1830-talet. Det tyder på ett tidigare uppförandeår än det uppgivna 1841. Invändig rumshöjd är ca 240 och putsade innertak, planlösningen har små rum utan genomgående rum vilket kan tyda på att två eller flera familjer bott i huset.

Gårdshuset innehåller två putsade skorstenar. Det sen tidigare rödmarkerade halvhuset i korsvirke med rödfärgad timra och fyllningar med bränt tegel kalkat vitt. Pulpettaket är lagt med svart bandplåt. Trädgården med äldre päronträd, buxbom och planteringar samt sentida men anpassat lusthus som innehåller blyinfattade fönster med växtmotiv från hus på Bytaregatan 22 o 24 (dubbelhuset).

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda