Strängteglet

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök

Kvarteret Strängteglet (1-6 & 12) ligger utmed Dalbyvägen och angränsar till åkermarkerna i väster. Den tidigaste bevarade bebyggelsen är uppförd under 1930-talet och har kompletterats med sentida bebyggelse från såväl 1960- och 1970-talet. Byggnaderna ligger fristående längsmed västra infarten och har vid utblick över åkerlandskapet och Romeleåsen. Kvarteret är delvis uppfört med det lokala materialet.

Fastigheter

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda