Stora Södergatan 8c

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Färgaren 18
Fargaren 18 stora sodergatan.png
Stora Södergatan 8c
Information
AdressStora Södergatan 8c
Byggnadsårgathus 1857 och 1861, omb bl a 1895, 1906, flygel 1857
Byggherrefärgerifabrikör C.O. Borg
Hus på Drottensgatan.
Kakelugn i nyrenässansstil, omkring 1890.
Originalkakelugn med medaljong i övervåningen.

Tvåvåningshörnhus består av två delar varav den södra färdig 1857, den norra 1861. Båda är uppförda "av bränd sten i kalkbruk på fot av gråsten. . .". Byggnadens ursprungliga putsfasad i klassicerande stil är väl bevarad. Hörnpartiet mot Drottensgatan är brutet. Den höga sockeln har grå spritputs i rustikt kvadermönster. Däröver är bottenvåningen kvaderindelad och den övre våningen helt slätputsad. Mellan våningarna löper en list med modiljonger, vid takfoten en profilerad gesims och under denna en terracottafris med ranka, målad i fasadens vita färg. De ursprungliga fönstren har ersatts med nya hela rutor. Dessa sitter dock i de ursprungliga fonsterhålen och inramas av profilerade vita omfattningar, vilka i den övre våningen även har raka kornischer. Byggnadens norra del erhöll 1906 skyltfönster, inramade av gjutjärnskolonner, samt framför källarfönstren ljusbrunnar med smidda järnräcken. Den nuvarande entrédörren mot Södergatan är från 1895 och ersatte en tredelad port med halvrunt överljusfönster. Taket är täckt med engelsk skiffer och har två ursprungliga takkupor, varav den mot söder är utformad som en altan med smidesräcke.

Flygeln vid Drottensgatan är uppförd i två våningar med hög kallarvåning. Sockeln är spritputsad och svartmålad och fasaden däröver av grågult tegel. En stickbågig port leder till gården. Sadeltaket är täckt med svart falsplåt, Denna byggnad var bland annat inredd till kök, kökstrappa och mindre bostadsrum.

Byggnaden bevarar delvis äldre intressant inredning: den södra delen av huset har i varje våningsplan en större lägenhet med rumsfil mot gatan. Bottenvåningens lägenhet, (kontoriserad) har ett större rum med inredning från omkring 1890; ekparkett, imiterad bröstpanel med ekådring målad på väggens puts, halvfranska ekådrade döbattangdörrar, praktkakelugnar samt ett välbevarat målat innertak. I anslutning till rummet tigger ett större kassavalv som ingår i husets ursprungliga inredning. Lägenheten disponerades under 1800-talets senare del av Skånes Enskilda Banks lokalkontor. Övervåningen har bland annat ursprungliga dörrar och en ursprunglig vit kakelugn med medaljong.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda