Stora Råby 5

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Karta
Den gamla boningslängan på ett flygfoto från 1930-talet.

Vid tiden för skiftet samägdes gården av två brukare. Vid utflyttningen delades den därför i två ägor som lades intill varandra. På 1815 års karta finns en fyrlängad gård markerad på vardera ägan, dock med något annorlunda placering än den nuvarande bebyggelsen. Ägorna var små och brukades tidvis under andra gårdar.

Den västra delen köptes 1850 av åbon Anders Persson på 20³. Efter hustruns död 1866 lät han barnen dela på den redan lilla gården, som delades i sex delar. Längst i söder hade då redan en av sönerna uppfört ett torp, och han utvidgade sina marker genom köp av lotten norr därom. På nuvarande 37:7 uppförde en av svärsönerna, snickarmästare Lars Pettersson, ett hus som han sedan bebodde. De bägge lotterna på ömse sidor om 37:7 köptes samman av en annan son, men de förblev obebyggda.

Merparten av marken har nu övertagits av den söder om nr 5 belägna gården St Råby 17, torpet i söder köptes 1895 och de bägge obebyggda lotterna 1925.

Fastigheter

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda