Stora Råby 36:4

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Stora Råby 36:4
Stora raby 364.png
Stora Råby 36:4
Information
AdressStora Råby byaväg 25
Byggnadsår1858, östlänga 1920-tal, lager 1978/87
Byggherre1858 Åboen Per Jeppsson
ByggmästareIngen uppgift
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad
Jöns Persson, innehavare av gården ca 1880-1926, framför det halmtäckta boningshuset tillsammans med hustrun Maria och dotter. Äldre foto.

Den länga boningslängan i rött tegel ligger längs med vägen. Sadeltak med nyare tegel och trappad gesims med en sågtandslist. I gavelspetsarna ankarslut. Stickbågiga fönsteröppningar med varierande avstånd. Vitmålade 2-luftsfönster. Mot gårdsplanen tre entréer. Fram till ca 1920-30 var taket halmklätt. Vinden inreddes till kontor på 60-talet. Planlösningen är delvis förändrad, ursprungligen torde den ha bestått av en undantagsbostad vid västgaveln, i mitten två stora salar, den ouppvärmda sommarstugan och dagligstugan, åtskilda av en förstuga och en kammare och vid östgaveln köksavdelningen.

Den östra uthuslängan innehöll bakugn och brygghus i söder och stall i norr. Den var uppförd i rött tegel och har senare förhöjts med en logvåning i rödmålad lockpanel. Byggnaden används nu som lager och bottenvåningen har klätts med rött fasadtegel. Sadeltak med korrugerad eternit.

I norr låg en stallänga med bottenvåning i rött tegel och en logvåning i röd lockpanel, uppförd efter en brand 1931. Den har nu ersatts av en lagerbyggnad i röd aluminiumpanel, mot gårdsplanen med rött fasadtegel i nederdelen.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda